Rekonciliace celního skladu společnosti Honeywell ve Velké Británii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan cze
dc.contributor.author Měchura, Filip
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:48Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60876
dc.description.abstract Tématem práce je provozování celního skladu ve Velké Británii, zejména pak jeho rekonciliace. Autor postihuje všechny faktory, které mohou potenciálně ovlivnit výsledek rekonciliace. Zároveň je vytvořen proces, který umožní bezpečně identifikovat příčiny evidenčních rozdílů stavu zboží v celním skladu a stanovit opatření k jejich nápravě. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 4481148 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject celní sklady cze
dc.subject rekonciliace cze
dc.subject Honeywell cze
dc.subject Velká Británie cze
dc.subject skladová evidence cze
dc.subject bonded warehouses cze
dc.subject reconciliation cze
dc.subject Honeywell cze
dc.subject Great Britain cze
dc.subject stock records cze
dc.title Rekonciliace celního skladu společnosti Honeywell ve Velké Británii cze
dc.title.alternative Reconciliation of the Honeywell bonded warehouse in Great Britain eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is operation the bonded warehouse in the UK and especially its reconciliation. Author describes all factors that could potentially affect the outcome of the reconciliation. At the same time it established a process that allows to safely identify the causes of the stock balance differences and identify measures to correct them. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32489 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řeaení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myalení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení.Student reagoval na otázky předsedy komise:<br>Vysvětlete pojem TTIP. Jak by se TTIP dotklo sledované společnosti?<br>Na snímku č. 12 uvádíte porovnání vytvořených reportů. Jakým způsobem provádíte porovnání daných reportů?<br>Umí funkce SVYHLEDAT hledat ve dvou souborech shody a neshody?<br>Na snímku č. 14 uvádíte "náklady na atítky s čárovým kódem v průměrné výai 18 750 Kč měsíčně" - vysvětlete, co je tvoří. cze
dc.identifier.stag 28286 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account