Distribuční politika firmy Siemens s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel cze
dc.contributor.author Kvasnička, Patrik
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:47Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60875
dc.description.abstract Práce je zaměřena na otázku distribuční politiky firmy Siemens s.r.o. a její fungování v praxi. Rozebírá distribuci jako jeden z nejdůležitějších článků dodavatelského řetězce. Napomáhá k nastavení efektivní distribuční politiky. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1220299 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject distribuce cze
dc.subject Siemens s.r.o cze
dc.subject podniky cze
dc.subject politika cze
dc.subject distribution cze
dc.subject Siemens Ltd cze
dc.subject companies cze
dc.subject policy cze
dc.title Distribuční politika firmy Siemens s.r.o. cze
dc.title.alternative Distribution Policy of Siemens Ltd eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The paper focuses on Siemens distribution policy and its practical applications. Distribution is analyzed as one of the most important elements of supply chain. The work facilitates the implementation of effective distribution policy. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32520 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl.<br>Student reagoval na otázky předsedy komise:Byl jste v kontaktu se zástupci jednotlivých divizí společnosti Siemens s.r.o., konzultoval jste s nimi Vaae návrhy?<br>Na snímku č. 11 uvádíte pojem "Key account manažer" - vysvětlete.<br>Jak byste určil odpovědnou osobu za optimální implementaci směrnice KAM? cze
dc.identifier.stag 28235 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account