Řízení nákupu ve společnosti Flextronics International s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman cze
dc.contributor.author Kolář, Josef
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:43Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60871
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou řízení nákupu ve společnosti Flextronics International s.r.o. Teoretická část práce je věnována charakteristice nákupu a jeho řízení. Součástí teoretické části jsou také modely nákupního procesu a informační systémy nákupu. Analytická část je zaměřena na analýzu řízení nákupu ve společnosti Flextronics International s.r.o. a její shrnutí. Závěr práce je věnován návrhové části, ve které je navrženo nové řešení řízení nákupu a jeho vyhodnocení. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 2173072 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject nákup cze
dc.subject řízení nákupu cze
dc.subject modely nákupu cze
dc.subject nákupní proces cze
dc.subject purchase cze
dc.subject purchasing management cze
dc.subject purchase models cze
dc.subject purchasing process cze
dc.title Řízení nákupu ve společnosti Flextronics International s.r.o. cze
dc.title.alternative Purchasing management at Flextronics International s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work focuses purchasing management in company Flextronics International s.r.o. Theoretical part of this work is dedicated to characteristics of purchasing and its management. One part of this work will also cover models of the purchase process and information system of purchasing. Analytical part focuses on the analysis of purchasing management in Flextronics International s.r.o. and its summary. The final part of this work proposes new solution of purchasing management and its evaluation. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32494 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řeaení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myalení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení.<br>Student reagoval na otázky předsedy komise:<br>Kdo zabezpečuje provoz a údržbu WEBsystému?<br>Dokážete zhruba finančně vyjádřit, na kolik vyjde zřízení WEBsystému a kolik budou činit náklady na jeho provoz a jak se tyto náklady na zřízení a provoz budou dělit mezi společností Flextronics International a finálním zákazníkem? cze
dc.identifier.stag 28224 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account