Dopravní obslužnost ve městě Havířov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina cze
dc.contributor.author Adamec, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:35Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60866
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku dopravní obslužnosti. První část práce je zaměřena na teorii problematiky dopravní obslužnosti. V druhé části práce je provedena analýza současného stavu městské hromadné dopravy ve městě Havířov. Vzhledem ke zjištění chybějící dopravní obsluhy městskou hromadnou dopravou v městské části Životice je navržena nová linka městské hromadné dopravy. Tento návrh je v práci následně zhodnocen. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1954676 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject město Havířov cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject autobusové linky cze
dc.subject transport services cze
dc.subject city of Havířov cze
dc.subject public transport cze
dc.subject bus lines cze
dc.title Dopravní obslužnost ve městě Havířov cze
dc.title.alternative Transport services of the city Havířov eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on the question of transportation services. The work consists of two parts. First part deals with the theory of transportation services and the second part on analysis of current situation of public transport in the city of Havířov. The main part of this work deals with the establishment of new line in the city part of Životice due to the fact that the transportation connection is missing there. This solution is furthermore evaluated in this thesis. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32512 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řeaení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myalení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 28175 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account