On-line informovanost cestujících městské hromadné dopravy v reálném čase

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trpišovský, Martin cze
dc.contributor.author Köhlerová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:33Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60864
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na informační systémy ve veřejné dopravě a na poskytování informací v reálném čase cestujícím městské hromadné dopravy. Zabývá se též analyzováním informačních systémů v Dopravním podniku hlavního města Prahy. V poslední části jsou navrhnuta opatření k lepšímu a přesnějšímu zpřístupnění informací cestujícím v městské hromadné dopravě. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 6436223 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject on-line information cze
dc.subject public transport cze
dc.subject passengers cze
dc.subject real-time information cze
dc.subject information systems cze
dc.subject on-line informovanost cze
dc.subject veřejná doprava cze
dc.subject cestující cze
dc.subject informace v reálném čase cze
dc.subject informační systémy cze
dc.title On-line informovanost cestujících městské hromadné dopravy v reálném čase cze
dc.title.alternative On-line informing passengers of public transport in real time eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on information systems in public transport and in providing the real-time information for passengers of public transport. It also deals with analyzing information system in the Prague Public Transport Company. The last part of the thesis suggests measures for improvement of better and more precise access to information for passengers in urban public transport. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32495 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve své bakalářské práci dokázala studentka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla.<br>Studentka reagovala na otázky předsedy komise:<br>Na snímku č. 12 uvádíte sousloví "synergický efekt" - vysvětlete.<br>Co bylo výsledkem Vaaí analýzy?<br>Proč jste v závěru práce neshrnula slabé stránky, přestože v prezentaci souhrn uvádíte?<br>V práci navrhujete pořízení automatů na výdej jízdenek - z čeho byste vycházela při stanovení jejich počtu a jakým způsobem byste rozhodla o jejich rozmístění? cze
dc.identifier.stag 25086 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account