Návrh a implementace systému pro správu finančních prostředků pro mobilní zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řezanina, Emil cze
dc.contributor.author Holoubek, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:14Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60856
dc.description.abstract Cílem této práce je návrh a implementace aplikace pro správu finančních prostředků. Teoretická část se zabývá možnostmi vývoje aplikací třetích stran pro různé operační systémy, zejména iOS, Android a Windows Phone, a porovnáním podobných dostupných aplikací pro platformu Windows Phone. V praktické části práce je rozebrána samotná implementace aplikace pro Windows Phone 8.1. Jsou zde popsány použité návrhové vzory, životní cyklus aplikace a použití databázového systému SQLite, dále uživatelské rozhraní, implementace importu a exportu dat do souboru a tvorba grafů. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 10655622 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject mobilní aplikace cze
dc.subject Windows Phone cze
dc.subject XAML cze
dc.subject MVVM cze
dc.subject C# cze
dc.subject SQLite cze
dc.subject mobile application eng
dc.title Návrh a implementace systému pro správu finančních prostředků pro mobilní zařízení cze
dc.title.alternative Design and implementation of a financial resources management system for mobile devices eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Goal of this thesis is to design and to implement an aplication for financial resources management. Theoretical part deals with avaliable options for third-party application development for different mobile operating systems, namely iOS, Android and Windows Phone and comparison of avaliable similiar applications for Windows Phone platform. The practical part analyses the implementation of the Windows Phone 8.1 application. Used design patterns are described here as well as an application lifecycle, use of SQLite database system, user interface, implementation of import and export of user data to file and charts creation. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32768 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem teoretické části práce bylo seznámit čtenáře s technologiemi pro tvorbu aplikací pro mobilní telefony, které pracují na nejpoužívanějších operačních systémech iOS, Android a Windows Phone. Aplikace byla naprogramována pro operační systém Android/Windows Phone. Student výborně reagoval na dotazy a připomínky vedoucího práce i členů komise. cze
dc.identifier.stag 28160 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account