Aplikace pro správu předplatitelů denního tisku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk cze
dc.contributor.author Kamler, Jindřich
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:13Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60855
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření aplikace pro správu předplatitelů denního tisku. Teoretická část práce je zaměřena na vývoj programovacího jazyka Java, popis knihovny Swing a JavaFX. Dále jsou popsány možnosti přístupu k relační databázi MySQL. V praktické části je řešena implementace aplikace na základě analýzy funkčních a nefunkčních požadavků, návrh databázového modelu a grafického uživatelského rozhraní. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 8854555 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Java eng
dc.subject JavaFX eng
dc.subject FXML eng
dc.subject MySQL eng
dc.subject subscription eng
dc.subject newspapers eng
dc.subject předplatné cze
dc.subject denní tisk cze
dc.title Aplikace pro správu předplatitelů denního tisku cze
dc.title.alternative Newspapers subscription management system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to create an application to manage subscribers of the daily press. The theoretical part of this thesis is focused on the development of the programing language Java, JavaFX and Swing library description. Further there are described access to a relational database MySQL. In the practical part of this thesis is dealt with implementation of the application and the analysis of the functional and dysfunctional requirements, design a database model and graphical user interface. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32777 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce byl návrh systému pro správu odběratelů denního tisku v rámci jednotlivých doručovacích okrsků. Dle vedoucího práce byly dodrženy zásady DTP. Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti a je v požadovaném rozsahu. K stylistické úrovni bakalářské práce nemá vedoucí žádné výhrady. Vydařená obhajoba bakalářské práce hodnocena komisí klasifikačním stupněm výborně. cze
dc.identifier.stag 28158 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account