Rekonstrukce biatlonového závodu s animací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bažant, Michael cze
dc.contributor.author Mužík, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:10Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60852
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro rekonstrukci biatlonového závodu s využitím simulačního jádra a online animací. Cílem programu je dosažení animace, ve které bude možno pozorovat průběh biatlonového závodu, tzn. i s animací střelby na terč na střelnici. Program bude na základě stochastických vstupních dat s určitou mírou náhodnosti zobrazovat pozici závodníka na dráze, přičemž dráhu bude možno předem sestavit. Vstupní data budou ukládána a načítána z textových souborů. Výstupy z programu budou tedy k dispozici jak v podobě animace, tak také v číselné podobě. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1483599 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject simulation eng
dc.subject online animation eng
dc.subject programming in C# eng
dc.subject XML cz
dc.subject simulace cze
dc.subject online animace cze
dc.subject programování v jazyce C# cze
dc.title Rekonstrukce biatlonového závodu s animací cze
dc.title.alternative Reconstruction of biathlon race with animation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The objective of this Bachelor thesis is to create an application for biathlon race of reconstruction with using simulation core and online animation. The objective is to create an animation, that will show continuous progress biathlon race of reconstruction including shooting animation on the shooting range. The program will be based on stochastic input data. It will display the racer position on a trace with a certain scope. The track will be completable before the race by the user. Input data will saved and loaded from text files. Output from program data will be available only as animation and in numeric form. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32746 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Stanovený cíl bakalářské práce byl naplněn. Vznikla aplikace pro simulaci biatlonových závodů s možností parametrizace jak závodní trati, tak samotných závodníků. Dle vedoucího práce je logická stavba práce a stylistická úroveň v pořádku. Aplikace je plně funkční a připravena k využití v praxi. Vedoucí práce u studenta kladně hodnotil velké nasazení, které práci věnoval. Komisi práce velmi zaujala a rozhodla se, stejně jako vedoucí práce, pro hodnocení výborně. Student neuspěl při zkoušení u předmětu Databázové systémy. Proto je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky nevyhověl. cze
dc.identifier.stag 28125 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account