Využití JavaFX při tvorbě grafických aplikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselý, Petr cze
dc.contributor.author Beneš, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:05Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60848
dc.description.abstract Práce se po teoretické i praktické stránce zabývá softwarovou platformou JavaFX. Práci lze využít jako studijní materiál pro předmět Počítačová grafika. Prvních sedm kapitol tvoří teoretickou část. Stručné představení platformy JavaFX je následováno srovnáním se softwarovými knihovnami Swing a WPF. V dalších kapitolách je popsáno vytváření grafického uživatelského rozhraní, použití animací a práce s mediálními soubory. Pozornost je také věnována tvorbě 3D obsahu a umístění aplikace na web. V praktické části jsou představeny ukázkové JavaFX aplikace a webová aplikace. Popsán je také proces tvorby video tutoriálů, ve kterých jsou probrány základy tvorby JavaFX aplikací. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 43340884 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject JavaFX eng
dc.subject Swing eng
dc.subject FXML eng
dc.subject Graphical User Interface eng
dc.subject animations eng
dc.subject graphics cze
dc.subject grafické uživatelské rozhraní cze
dc.subject animace cze
dc.subject grafika cze
dc.title Využití JavaFX při tvorbě grafických aplikací cze
dc.title.alternative Developing graphical applications using JavaFX eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis covers the JavaFX software platform from both a theoretical and practical standpoint. It is well suited to be used as a study material for the Computer Graphics course. The first seven chapters comprise the theoretical part. A brief introduction to JavaFX is followed by a comparison with Swing and WPF libraries. The following chapters describe the creation of Graphical User Interfaces, the usage of animations and working with media files. Due attention is also paid to developing 3D content and deploying the application on Web. Example applications as well as a Web application are described in the practical part of the thesis. The processes of making video tutorials which provide an introduction to JavaFX are also described. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32749 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo nastudování problematiky vytváření grafických aplikací pomocí JavaFX, srovnání s knihovnou Swing, vytvoření ukázkových aplikací a základního multimediálního výukového materiálu. Všechny cíle práce byly naplněny. Stavba práce je logická, textová část obsahuje všechny potřebné náležitosti. Stylistická úroveň je na dobré úrovni. V práci jsou dodržena základní typografická pravidla. Vytvořený materiál, včetně textového popisu, ukázkových aplikací a video tutoriálů, je dobře využitelný jako úvodní studijní materiál pro zájemce o tuto problematiku. Student pracoval pečlivě a samostatně a prokázal velké znalosti z oblasti grafiky a programování. Komise, stejně jako vedoucí práce, ohodnotili bakalářskou práci stupněm výborně, rovněž celkový výsledek SZZ je výborně. Celkový výsledek studia - prospěl s vyznamenáním. cze
dc.identifier.stag 28120 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account