Analýza možností využití ethernetu v průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef cze
dc.contributor.author Zima, Marek
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:47Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60833
dc.description.abstract Cílem práce je představit možnosti využití průmyslového Ethernetu a jeho porovnání s klasickým Ethernetem. Autor představí principy průmyslového Ethernetu a nejvyužívanějších protokolů. Autor provede srovnání s klasickým Ethernetem a poukáže na zásadní rozdíly obou pojetí technologií. Autor navrhne možnosti využití průmyslového Ethernetu a parametry pro jeho nasazení. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 1561676 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject industry eng
dc.subject ethernet eng
dc.subject automation eng
dc.subject průmysl cze
dc.subject automatizace cze
dc.title Analýza možností využití ethernetu v průmyslu cze
dc.title.alternative Analysis of possible usage of ethernet in industry eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The goal of thesis is to introduce a possibilities of using industrial Ethernet and its comparison with classical Ethernet. Author introduces the principles of industrial Ethernet and most used protocols. Author performs a comparison with classical Ethernet and points out on fundamental differences between both technology concepts. The author will propose a possible use of industrial Ethernet and parameters for its deployment. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32776 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo představit možnosti využití průmyslového Ethernetu a jeho porovnání s klasickým Ethernetem. Dle vedoucího práce vychází využitelnost z její rešeršní podoby, kdy se autorovi podařilo na dobré úrovni srovnat jednotlivé komunikační technologie a usnadnit tak případnému čtenáři výběr typu průmyslového ethernetu pro praxi. Student objasnil dotazy a připomínky vedoucího i členů komise na požadované úrovni a obhajoba bakalářské práce byla hodnocena klasifikačním stupněm velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 24775 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account