Objemová substituce u zlomenin femuru a zlomenin pánve

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krutišová, Pavla cze
dc.contributor.author Hubálek, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:23Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60819
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována tématu "Objemová substituce u zlomenin femuru a zlomenin pánve." Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části této práce popisuji zlomeniny femuru a zlomeniny pánve jako zdroj život ohrožujícího krvácení, jež je příčinou hemoragického šoku a indikací k masivní tekutinové resuscitaci. Dále se zde zaměřuji na vnitřní prostředí, jeho poruchy, které jsou šokem zapříčiněny a mohou být infuzní terapií, která je součástí léčby šoku, ovlivněny. Ve výzkumné části se zabývám vlivem infuzních roztoků při tekutinové resuscitaci na vnitřní prostředí pacientů s hemoragickým šokem, způsobeným právě zlomeninami femuru, či zlomeninami pánve, v prvních 24 hodinách od úrazu. Dále snahou práce je poukázat na rozdílné dopady u jednotlivých infuzních roztoků a jejich případné výhody a nevýhody ve srovnání s ostatními roztoky. cze
dc.format 97 s. cze
dc.format.extent 1917729 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject fractures cze
dc.subject hemorrhagic shock cze
dc.subject body´s internal environment cze
dc.subject acid-base balance cze
dc.subject infusion therapy cze
dc.subject zlomeniny cze
dc.subject hemoragický šok cze
dc.subject vnitřní prostředí cze
dc.subject acidobazická rovnováha cze
dc.subject infuzní terapie cze
dc.title Objemová substituce u zlomenin femuru a zlomenin pánve cze
dc.title.alternative Volume Substitution in Femur Fractures and Pelvis Fractures eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kočí, Jaromír cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor´s thesis deals with the theme "Volume substitution in femoral fractures and pelvic fractures". It is divided into two parts. The theoretical part describes femoral and pelvic fractures as a source of life-threatening hemorrhage which is the cause of hemorrhagic shock and the indication for administering massive fluid resuscitation. Further this part is focused on disorders of the body´s internal environment that are caused by shock. These disorders can be influenced by infusion therapy that is a standard therapy in treating shock. The practical part deals with effects of infusion solutions on the body´s internal environment during the fluid resuscitation in patients suffering from hemorrhagic shock caused by femoral and pelvic fractures in the first 24 hours after the injury. This part also points out different effects of individual infusion solutions and their advantages or disadvantages in comparison with other solutions. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33474
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak je charakterizován balancovaný/nebalancovaný krystaloidní roztok? 2. Jaké je postavení masivního transfúzního protokolu v iniciální resuscitaci hypovolemického šoku? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28020 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account