Role a kompetence sester v léčbě ran v domácí péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Procházková, Romana cze
dc.contributor.author Volhejnová, Dita
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:16Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60813
dc.description.abstract Práce mapuje a popisuje situaci sester ve vybraných terénních domácích péčích Královehradeckého kraje, které pečují o osoby s nehojícími se ranami různé etiologie. Pojednává o domácí péči, jak funguje, jaké role a kompetence sestry v domácích péčích mají. Zaměřuje se na specifika spojená s péčí o chronické rány v domácí péči. V teorii je zmiňována historie domácí péče, její vznik a doba působení v České Republice. Popisuje péči o nehojící se rány a její specifika. Zabývá se platnými zákony a vyhláškami. Ve výzkumném šetření zjišťuje, jaké je vzdělání sester a jaký je jejich přístup k dalšímu vzdělávání. Poukazuje na spolupráci lékařů a sester v domácí péči a na spokojenost sester s dokumentací. Práce nám přibližuje nedostatky v péči o rány v domácích péčích z pohledu sestry. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1395071 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject role a kompetence sester cze
dc.subject nehojící se rány cze
dc.subject léčba ran cze
dc.subject domácí péče cze
dc.subject role and competence of nurses eng
dc.subject wound treatment eng
dc.subject home care eng
dc.subject non-healing wounds eng
dc.title Role a kompetence sester v léčbě ran v domácí péči cze
dc.title.alternative Roles and responsibilities of nurses in the treatment of wounds in home care. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Duková, Ivana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work maps out and describes the situation of nurses in selected mobile home care units in the Hradec Králové region, which take care of patients with non-healing wounds of different etiology. It deals with home care, how it works, what roles and competences nurses have in home care. The work focuses on the specifics related to the treatment of chronic wounds in home care. It covers the valid laws and bills. The research determines the level of education of nurses and their attitude to further education. It concerns itself with the inadequacies of wound care in home care from the point of view of a nurse. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32906
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minusHodnocení oponenta: dobřeDoplňující otázky k obhajobě:1. Jakým způsobem by bylo možné posílit nebo změnit kompetence sester při léčbě ran? Sdělte vlastní strategii.Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 27922 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account