Dekompenzovaní pacienti s diabetem 2. typu na interním oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ptáčková, Renata cze
dc.contributor.author Roubíčková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:12Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60808
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou dekompenzovaných diabetiků 2. typu na interním oddělení. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsán především diabetes melittus 2. typu. Toto téma je velice rozsáhle, tak bylo nezbytné sumarizovat. V části praktické byla použita metoda dotazníkového šetření. Zaměřuje se na důvody dekompenzace, na edukaci, motivaci k dodržování léčebného režimu, vliv sekundárních komplikací na dekompenzaci diabetu mellitu. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1717325 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject diabetes mellitus 2.type cze
dc.subject patients cze
dc.subject decompensated cze
dc.subject internal medicine cze
dc.subject diabetes mellitus 2. typu cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject dekompenzace cze
dc.subject interní oddělení cze
dc.title Dekompenzovaní pacienti s diabetem 2. typu na interním oddělení cze
dc.title.alternative Decompensated patients with type 2 diabetes type in the department of internal medicine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ochtinská, Hana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of decompensated type 2 diabetes patients at the department of internal medicine. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes mainly diabetes melittus type 2. This topic is very extensive, so it was necessary to summarize. The practical part used the method of a questionnaire survey. It focuses on the reasons for decompensations, on education, motivation to observe the regimen, influence of secondary complications on the decompensation of diabetes mellitus. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32890
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minusHodnocení oponenta: velmi dobřeDoplňující otázky k obhajobě:1. Objasněte, jak jste sbírala data pro vyhodnocení otázek č. 18 a 19.Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27908 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account