Užívání hormonální antikoncepce u patnáctiletých dívek ve vztahu ke kvalitě života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva cze
dc.contributor.author Teichmanová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:02Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60797
dc.description.abstract Název závěrečné práce je "Užívání hormonální antikoncepce u patnáctiletých dívek ve vztahu ke kvalitě života". Jedná se o teoreticko výzkumnou práci, která je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na problematiku hormonální antikoncepce, charakteristiku adolescentního období a na kvalitu života u mladistvých. V praktické části je popisována metodika výzkumu a analýza získaných dat. Výzkumným vzorkem byly patnáctileté dívky. Cílem práce bylo zjištění kvality života u dívek, které užívají hormonální antikoncepci, nebo její užívání plánují. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 3084375 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject contraception cze
dc.subject hormonal cze
dc.subject adolescence cze
dc.subject quality of life cze
dc.subject hormonální antikoncepce cze
dc.subject adolescence cze
dc.subject kvalita života cze
dc.title Užívání hormonální antikoncepce u patnáctiletých dívek ve vztahu ke kvalitě života cze
dc.title.alternative Use of hormonal contraception in fifteen years old girls in relation to quality of life. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Procházková, Romana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Title of thesis is "Use of hormonal contraception in fifteen years old girls in relation to quality of life". This is a theoretical and research work, witch is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part focuses on the issues of hormonal contraception, characteristic of adolescent period and the quality of life in adolescents. In the practical partof the research methodology is described and analysis of data obtained. The questionnaires were fifteen girls . The aim of this work was to determine the quality of life for girls using hormonal contraception , or its use planning. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32899
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uvádíte, že po vyhodnocení dotazníku se ukázalo, že respondentky nejsou o HAK dostatečně edukovány a jejich vědomosti jsou na nízké úrovni. Jste si jistá, že na základě použití jednoho dotazníku je vhodné dělat takovéto závěry? 2. Jakým způsobem jste stanovila míru vědomostí? 3. Zaznamenala jste ve vztahu k tématu Vaší práce, že by užívání hormonální antikoncepce mělo zásadní vliv na kvalitu života dívek ve Vámi zkoumaném vzorku? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27534 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account