Cesta a život pacienta s nehojící se ránou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lebedinská, Romana cze
dc.contributor.author Jandová, Karolína
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:54Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60792
dc.description.abstract Práce je věnována cestě pacienta v léčbě nehojící se rány. Důraz je kladen na poznatky pacientů a jejich pokroky. Věnuje se efektivitě léčby ran v návaznosti na využívanou terapii. Zabývá se vlivem všech faktorů na hojení rány a na stav pacienta a jeho pozitivní změny. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 990672 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject way cze
dc.subject life cze
dc.subject treatment cze
dc.subject chronic cze
dc.subject wounds cze
dc.subject long time cze
dc.subject advances cze
dc.subject changes cze
dc.subject defects cze
dc.subject long-term cze
dc.subject nehojící se rány cze
dc.subject chronické rány cze
dc.subject život pacienta s nehojící se ránou cze
dc.subject bolest cze
dc.title Cesta a život pacienta s nehojící se ránou cze
dc.title.alternative Way and the life of the patient in the treatment of non-healing wounds eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Closing writing is engaged to the way of the patient in therapy, their experience and knowledge. Work attitudes their stance in their long time in the cure. The main topic is patient and their finding about department of treatment patient with these problems. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32875
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jasně popište metodiku práce. Jakým způsobem byly získávány informace a jak byly zpracovány a vyhodnoceny? Pro neočíslovanou dotazníkovou položku na straně 72 definujte kategorii 1 - 4. Pro každou z 6 výzkumných otázek uveďte, které konkrétní dotazníkové otázky se k ní vztahují. Z dokumentace jistě mohl být získán věk, pohlaví - pokud tyto informace máte jasně je prezentujte. 2. Edukační materiál v příloze B - uveďte, které z rad by pro Vaše respondenty mohly být nevhodné. Váš názor odůvodněte. Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 27527 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account