Interní audity z pohledu všeobecných sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana cze
dc.contributor.author Špičková, Nikola
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:53Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60791
dc.description.abstract Práce je věnována problematice interních auditů z pohledu všeobecných sester. Teoretická část se zabývá měřením kvality ve zdravotnictví pomocí indikátorů kvality a ošetřovatelských auditů. Další část je věnována stresu, který je spojený u všeobecných sester s prováděním ošetřovatelských auditů. Empirická část se zabývá spokojeností sester s interními audity. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 2082390 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject quality cze
dc.subject nursing standards cze
dc.subject internal audits cze
dc.subject stress cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject ošetřovatelské standardy cze
dc.subject interní audity cze
dc.subject stres cze
dc.title Interní audity z pohledu všeobecných sester cze
dc.title.alternative Internal audits from the point of view of nurses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor theses is devoted to the issue of internal audits from the perspective of nurses. The theoretical part deals with measuring health care quality by using quality indicators and nursing audits. Another section is dedicated to the stress, which is associated with nurses with the implementation of nursing audits. The empirical part deals with the satisfaction of nurses with internal audits. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32901
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minusHodnocení oponenta: výborně minusDoplňující otázky k obhajobě:1. Vysvětlete metodu výpočtů prezentovaných v obrázku 24 a 25 na straně 69 (příloha B).2. Jak si vysvětlujete fakt, že očekávání od interního auditu bylo více pozitivní u respondentů z neakreditovaných zdravotnických zařízení ve srovnání s akreditovanými zařízeními? Pokuste se dohledat pokud možno výzkumné zdroje, které informují o pocitech spojených s prováděním auditů ve zdravotnických zařízeních.Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 27526 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account