Možnosti léčby otravy Yperitem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pohanka, Miroslav cze
dc.contributor.author Dorociak, Igor
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:50Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60788
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je přiblížit čtenáři problematiku bojové látky Yperit od počátků jejího vývoje až do současnosti. Popisuje mechanizmy působení na různých úrovních, akutní projevy a dopady jejího vlivu na lidský organizmus. Shrnuje možnosti prevence, akutních opatření i léčby při zasažení. Dále se zabývá možnostmi chemoterapeutického využití látek odvozených od yperitu. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 796240 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject mustard gas cze
dc.subject sulfur mustard cze
dc.subject toxicity cze
dc.subject treatment cze
dc.subject yperit cze
dc.subject hořčičný plyn cze
dc.subject toxicita cze
dc.subject léčba cze
dc.title Možnosti léčby otravy Yperitem cze
dc.title.alternative Treatment options of Yperite (Mustard Gas) poisoning eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kračmarová, Alžběta cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to explain the issues warfare agent mustard gas from the beginning of its development until now. The work describes the toxicity mechanisms at different levels, acute manifestations and impacts of its effect on the human organism. Summarizes the prevention, acute measures and treatment when hitting. It concerns the possibility of use mustard agents in chemotherapy eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33476
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Z jakého zdroje jste čerpal ve výčtu použití yperitu po skončení první světové války na str. 12? 2. Na straně 13 uvádíte, že je yperit nejtoxičtější při transdermálním podání. Napadá vás, z jakých důvodů tomu tak je? 3. Na straně 41 uvádíte seznam léčiv použitých pro terapii otravy yperitem ve studiích in vitro a in vivo. Do podkapitoly označené léčiva použitá in vitro jste ovšem zařadil i léčiva použitá ve studiích na laboratorních zvířetech. Podle jakých kritérií jste tady rozděloval studie do těchto dvou skupin? 4. Na téže stráně (41) uvádíte studie provedené na krysách. Nejednalo se v některých případech spíš o potkany? Rovněž jsou zde uvedené studie provedené na "Guinea-prasetech". Neměl jste na mysli morčata? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 25025 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account