Využití neinvazivní plicní ventilace na oddělení intenzivní a resuscitační péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rabová, Martina cze
dc.contributor.author Dont, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:49Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60787
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na využití neinvazivní plicní ventilace na odděleních intenzivní a resuscitační péče. V teoretické části stručně popisuje historii ventilace pozitivním přetlakem a neinvazivní plicní ventilace, mechanizmus účinku, její nejčastější indikace a kontraindikace, přístrojové vybavení potřebné k aplikaci, postup při zavádění tohoto druhu terapie a monitoraci pacienta v jejím průběhu. Cílem praktické části byl sběr informací o pacientech, u kterých od roku 2011 do roku 2013 byla aplikována neinvazivní plicní ventilace. Sběr dat probíhal na dvou anesteziologicko resuscitačních odděleních, které jsem porovnával. Data, která jsem v průběhu mého výzkumného šetření sesbíral, jsou poté zpracovány do grafů. Dále se praktická část zabývá výsledky výzkumného šetření prováděného pomocí dotazníku. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit informovanost personálu anesteziologicko - resuscitačního oddělení o neinvazivní plicní ventilaci a jejích komplikací. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 2076281 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject positive-pressure ventilation cze
dc.subject noninvasive ventilation cze
dc.subject mechanical ventilation cze
dc.subject ventilace pozitivním přetlakem cze
dc.subject neinvazivní plicní ventilace cze
dc.subject umělá plicní ventilace cze
dc.title Využití neinvazivní plicní ventilace na oddělení intenzivní a resuscitační péče cze
dc.title.alternative Use of non-invasive ventilation in intensive care and resuscitation units eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the use of noninvasive ventilation in intensive care and resuscitation units. The theoretical part briefly describes the history of noninvasive ventilation and positive-pressure ventilation, mechanism of action, the most common indications and contraindications, equipment needed for the application procedure for the implementation of this type of therapy and monitoring of the patients during the treatment. The practical part was focused to collect information of patients who, from 2011 to 2013, was applied on non-invasive ventilation. The research took place at two resuscitation department, which I try to compare. The data that I have during my research survey collected are processed into graphs. Next practical part deals with the results of research conducted by questionnaire. The aim of the survey was to determine the personnel anesthesiology - resuscitation of non-invasive ventilation and its complications. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33479
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké jsou limitace výpovědní hodnoty otázky dotazníku číslo 12? 2. Proč myslíte, že téměř pětina respondentů nepracuje dle NIVS standardu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 25024 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account