GPS sledování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel cze
dc.contributor.author Kořínek, Karel
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:35Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60785
dc.description.abstract V teoretické části bakalářské práce je popsán princip GPS systému, technologie GSM/GPRS a WIFI sítě. Následně jsou vysvětleny hlavní parametry GPS a GSM modulů, procesorů z rodiny AVR a jsou zde porovnány konkrétní moduly. Praktická část popisuje hardwarové a softwarové řešení zařízení. V první fázi je zde probrán návrh desky plošných spojů, dále je tu popsána forma zprávy pro server a algoritmus programu. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 3440622 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject GPS tracker cze
dc.subject AVR cze
dc.subject GSM cze
dc.subject WIFI cze
dc.subject GPS cze
dc.title GPS sledování cze
dc.title.alternative GPS tracking eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with GPS tracker design. Theoretical part describes GPS principle and data transfer technology like GSM/GPRS and WIFI networks. Main parameters of available GSM and GPS modules are described and discussed in following chapter also with microprocessor from AVR family comparison. Practical part of the thesis describes hardware and software solution from PCB design to software implementation, testing and final verification. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32340 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla vypracována na velmi dobré úrovni. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. Komisí byla práce hodnocena klasifikací výborně. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 28417 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account