Optický spoj pro demonstrační účely

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rejfek, Luboš cze
dc.contributor.author Zelinka, Daniel
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:30Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60782
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje návrh a sestrojení jednoduchého demonstračního zařízení pro základní komunikaci pomocí optického spoje. Komunikace využívající optické záření probíhá volným prostorem pomocí dvou asynchronních zařízení. V práci je popsán princip využití optického záření pro přenos zpráv. Je proveden rozbor vhodných modulací a na jejich základě vybrán princip pro přenos dat v tomto optickém spoji. Na základě zmíněných poznatků byl navržen a sestaven optický spoj. Tento spoj byl podroben sadě testovacích měření, která potvrdila jeho funkčnost. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 1612718 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject optoelektronika cze
dc.subject optika cze
dc.subject laserové diody cze
dc.subject LED diody cze
dc.subject modulace cze
dc.subject optoelectronics cze
dc.subject optics cze
dc.subject laser diodes cze
dc.subject LED diodes cze
dc.subject modulation cze
dc.title Optický spoj pro demonstrační účely cze
dc.title.alternative Optical link for demonstration purposes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work describes design and construct a simple demonstration devices for basic communication uses optical link. Transmission of optical signals is realized free-space with two asynchronous devices. The work describes the principle of light and optical radiation for transmission of message. The modulations analysis selects the best modulation for this optical link. Based on findings is designed and constructed optical link. This device was tested measurements, this measurements accept functioning of this device. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32351 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Vydařená bakalářská práce zpracovaná na dobré úrovni. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. Komisí byla práce hodnocena klasifikací výborně. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky výborně, celkový výsledek studia - prospěl velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 28280 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account