Jednotka čidla životních funkcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matoušek, David cze
dc.contributor.author Musílek, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:27Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60779
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje hledání vhodného způsobu měření tepové frekvence a následnému zpracování dat s použitím ARM mikroprocesoru. Teoretická část obsahuje obecný přehled o funkci kardiovaskulárního systému a projevech srdeční aktivity. Dále se zabývá možnými způsoby snímání srdeční aktivity, vyhodnocením tepové frekvence z dat a popisem architektury ARM. Praktická část se zabývá návrhem a konstrukcí fotoelektrického pletysmografu napájeného z baterie. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 4009971 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject srdeční tep cze
dc.subject EKG cze
dc.subject PPG cze
dc.subject ARM cze
dc.subject pletysmografie cze
dc.subject heart rate cze
dc.subject photoelectric plethysmograph cze
dc.subject EKG cze
dc.subject PPG cze
dc.subject ARM cze
dc.subject plethysmography cze
dc.title Jednotka čidla životních funkcí cze
dc.title.alternative Sensor of Vital Functions eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to find a suitable method for measuring a heart rate with its subsequent data processing using ARM microprocessor. The theoretical part provides a general overview of the function of a cardiovascular system and the presentation of a cardiac activity. It also focuses on possible ways of recording a cardiac activity, a heart rate evaluation of data and a description of ARM architecture. The practical part deals with the design and construction of a photoelectric plethysmograph powered by battery. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32587 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla vypracována na velmi dobré úrovni. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. Komisí byla práce hodnocena klasifikací výborně. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky výborně. cze
dc.identifier.stag 28267 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account