Elektronický setrvačník (gyroskop)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel cze
dc.contributor.author Karlová, Jana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:26Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60778
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stabilizace polohy předmětu, umístěného na konstrukci pomocí elektronického gyroskopu. V práci jsou popsány vybrané senzory na měření polohy a pozice. Dále jsou popsány elektromotory vhodné pro mobilní roboty. Práce také obsahuje finální návrh zařízení. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 4696500 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject stabilizace cze
dc.subject gyroskop cze
dc.subject magnetometr cze
dc.subject akcelerometr cze
dc.subject elektromotory cze
dc.subject krokové motory cze
dc.subject stabilization cze
dc.subject gyroscope cze
dc.subject magnetometer cze
dc.subject accelerometer cze
dc.subject electric motors cze
dc.subject stepper motors cze
dc.title Elektronický setrvačník (gyroskop) cze
dc.title.alternative Electronic Gyroscope eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with problems of stabilizing the object position, which is placed on the construction using electric gyroscope. This thesis also describes chosen sensors for the location and position measurements. Further are described electric motors suitable for mobile robots. This thesis also contains design of the device. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32590 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Vydařená bakalářská práce zpracovaná na velmi dobré úrovni. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. Komisí byla práce hodnocena klasifikací výborně. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky výborně. cze
dc.identifier.stag 28263 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account