Zámek s technologií RFID

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roleček, Jiří cze
dc.contributor.author Dumek, Jakub
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:25Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60777
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zámkového systému s použitím RFID technologie. V teoretické části jsou jednotlivě popsány součásti zámkového systému a RFID technologie. Praktická část je věnována konstrukci samotného zařízení a návrhu řídícího softwaru. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 4074854 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject RFID cze
dc.subject ATMega16A cze
dc.subject electronic lock cze
dc.subject elektronický zámek cze
dc.title Zámek s technologií RFID cze
dc.title.alternative Door lock with RFID technology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The objective of this bachelor thesis is realization of the door-lock system using RFID technology. The theoretical chapter describes parts of the door-lock system and RFID technology. The practical chapter contains device construction and its driving software. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32337 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce zpracována na velmi dobré úrovni. Komisí byla práce hodnocena klasifikací výborně. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 25092 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account