Detektor ionizujícího záření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roleček, Jiří cze
dc.contributor.author Eliáš, Marek
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:56:23Z
dc.date.available 2015-08-10T07:56:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60775
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá ionizačním detektorem na bázi Geiger-Müllerova počítače, kterým lze měřit jaderné záření. V teoretické části bude popsáno, na jakým principu tento detektor funguje a jaké veličiny lze s ním měřit. V praktické části bude popsán způsob zpracování detektoru, který zahrnuje konstrukci celkového zařízení a její softwarovou část. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 2981498 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject ionizing radiation cze
dc.subject radiation cze
dc.subject amplifiers cze
dc.subject Geiger-Mullerova tube cze
dc.subject equipment cze
dc.subject nucleus of atom cze
dc.subject ionizující záření cze
dc.subject záření cze
dc.subject zesilovače cze
dc.subject Gieger-Mullerova trubice cze
dc.subject zařízení cze
dc.subject jádro atomu cze
dc.title Detektor ionizujícího záření cze
dc.title.alternative Radiation detector eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the ionization detector based on Geiger- Müller computer which can be measured by nuclear radiation. In the theoretical part of my work will be discussed on how the principle of this detector works and what great can be measured with them. In the practical part will be discussed about construction of the device which includes the construction of the global device and its software part. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32584 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla vypracována na dobré úrovni. Autor zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. Odpovědi na teoretické otázky z odborné části odpovídaly celkovému hodnocení - velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 24619 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account