Systém řízení výkonnosti Iveco Czech Republic, a. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela cze
dc.contributor.author Sadská, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:45Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60765
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému řízení výkonnosti konkrétního podniku. Charakterizuje teoretické pojmy související s touto problematikou a identifikuje komponenty efektivního systému řízení výkonnosti. Analytická část práce je věnována analýze komponentů současného systému řízení výkonnosti v podniku Iveco Czech Republic, a. s. Hlavní výsledky jsou porovnány s teoretickými východisky a na základě této konfrontace je provedeno kvalitativní šetření, které slouží jako podklad pro definování návrhů a doporučení pro zlepšení současného systému řízení výkonnosti podniku. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 2324036 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject performance cze
dc.subject system of management cze
dc.subject performance measurement cze
dc.subject performance management cze
dc.subject Balanced Scorecard cze
dc.subject výkonnost cze
dc.subject systém řízení cze
dc.subject měření výkonnosti cze
dc.subject řízení výkonnosti cze
dc.title Systém řízení výkonnosti Iveco Czech Republic, a. s. cze
dc.title.alternative Performance management system of Iveco Czech Republic, a. s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zemanová, Barbora cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the analysis of the performance management system of a specific company. It characterizes theoretical concepts related to these issues and identifies the components of an effective performance management system. The analytic part is devoted to analysis the components of the current performance management system in the company Iveco Czech Republic, a. s. The main results are compared with theoretical basis and based on this confrontation is conducted qualitative survey, which serves as a basis for defining proposals and recommendations for improving the current performance management system. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32554 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce bylo identifikovat hlavní komponenty efektivního systému řízení výkonnosti pomocí teoretické reaerae, provést analýzu systému řízení výkonnosti podniku Iveco Czech Republic, a.s. a její výsledky porovnat s teoretickými východisky. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce:1. Které z Vámi navržených doporučení k zefektivnění systému řízení výkonnosti podniku považujete za klíčové a proč? 2. Podrobněji vysvětlete obrázek 16, uvedený na straně 56, kde uvádíte rozdíl mezi podnikem, který má zavedený systém s neustálým zlepaováním a podnikem, který funguje bez neustálého zlepaování? Co konkrétně tento rozdíl způsobuje? 3. V práci doporučujete Kotterův model. Zhodnoťte, které kroky modelu nebyly uplatněny. cze
dc.identifier.stag 26209 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account