Riziko v manažerském rozhodování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta cze
dc.contributor.author Doupalová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:35Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60757
dc.description.abstract Cílem této práce je analýza rizik, jejich dopadu na podnikové činnosti a doporučení vedoucí k omezení významných rizik. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 2194189 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject risks cze
dc.subject risk management cze
dc.subject analysis of risks cze
dc.subject risk assessment cze
dc.subject rizika cze
dc.subject řízení rizik cze
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject hodnocení rizik cze
dc.title Riziko v manažerském rozhodování cze
dc.title.alternative Risk management decision eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyze the risks, their impact on corporate activities and formulates recommendations leading to limitation of significant risks. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32577 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem:1. Uveďte příklady preventivních a defenzivních opatření, která mají zásadní význam pro sledovaný podnik? 2. Vysvětlete možnosti pojiatění a retence v návaznosti na zjiatěná rizika. 3. V případě nízkých teplot klesají tržby podniku. Může autorka blíže vysvětlit tuto skutečnost ve smyslu příčina vs. následek? 4. Konkurence nabízí nižaí ceny a nechce zahájit cenovou válku. Nakolik se liaí cenová úroveň analyzovaného podniku oproti konkurenci a zda se podnik snaží přilákat zákazníky cenovým trhákem, aby se alespoň seznámili se sortimentem? cze
dc.identifier.stag 25837 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account