Investování do vybraných komodit

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Josef cze
dc.contributor.author Lelková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:24Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60746
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá investováním do komodit. První část je zaměřena na teoretické vymezení komoditních trhů. Značná pozornost je věnována především komoditním burzám a motivům obchodování s komoditami. Druhá část podrobně pojednává o možnostech investování do komodit. Jsou zde představeny klasické i alternativní nástroje, které slouží investorům v případě, že se chtějí vystavit cenovým pohybům na komoditních trzích. Praktická část se zabývá analýzou vybraných komodit a vytvořením modelového komoditního portfolia. Výstupem celé diplomové práce je zhodnocení investování do vybraných komodit za zvolený časový úsek včetně výpočtu výnosů a rizik pro investora. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 1667022 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject commodities cze
dc.subject investing cze
dc.subject gold cze
dc.subject silver cze
dc.subject platinum cze
dc.subject palladium cze
dc.subject copper cze
dc.subject komodity cze
dc.subject investování cze
dc.subject zlato cze
dc.subject stříbro cze
dc.subject platina cze
dc.subject paládium cze
dc.subject měď cze
dc.title Investování do vybraných komodit cze
dc.title.alternative Investing in selected commodities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nechvíle, Břetislav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with investing in selective commodities. The first part of the work is dedicated to theoretical overview of commodity market, especially commodity exchanges and motives of commodity trading. The next part is about the possibilities of investing in commodities. There are presented classical and alternative instruments that can be used by investors if they want to expose themselves to price movements on commodity markets. The practical part deals with analysis of selected commodities and creating a commodity portfolio. The output of the thesis is to evaluate investing in selected commodities, including the calculation of income and risks for the investor. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32556 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Investování do vybraných komoditOtázky vedoucího práce: 1) Do které z Vámi zkoumaných komodit byste v současné době doporučila investorům investovat, 2) Vysvětlete, proč je stříbro považováno za podhodnocený kov?Otázky oponenta práce: 1) Rozeberte výhody a nevýhody investování do veteránů (vozidel a motocyklů)?, 2) Jak byste Vy sama investovala finance v případě, že byste byla výherce 2,5 mld. Kč? cze
dc.identifier.stag 25424 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account