Analýza marketingových aktivit vybrané firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina cze
dc.contributor.author Smrčková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:21Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60743
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti McDonald's. V práci jsou popsány jednotlivé stupně marketingových aktivit, které společnost využívá. Tyto stupně jsou následně analyzovány v prostředí tří vybraných provozoven. Na základě zjištěných skutečností jsou provozovnám doporučeny konkrétní kroky vedoucí k upevnění pozice firmy na trhu. Práce obsahuje rovněž i návrh dotazníku, který slouží ke zjištění názoru veřejnosti na marketingové aktivity společnosti McDonald's. cze
dc.format 93 s. cze
dc.format.extent 4104722 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject marketing strategy cze
dc.subject McDonald's cze
dc.subject marketing mix cze
dc.subject marketingová strategie cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.title Analýza marketingových aktivit vybrané firmy cze
dc.title.alternative Analysis of marketing activities of chosen company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This master's thesis alalyses the marketing strategy of McDonald's company. Various types of marketing activities, which the company uses, are described. These marketing activities are analysed in each of the free chosen restaurants. Specific steps to strenghten the market position are recommended to each restaurant. The thesis also contains a questionnaire, which should be used to identify the customer's view on McDonald's marketing activities. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32580 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Analýza marketingových aktivit vybrané firmyOtázky vedoucího práce: 1) Cílem práce je navržení kroků vedoucích ke zlepaení pozice na trhu. Jakými způsoby autorka práce navrhuje způsob měření takovéhoto zlepaení?, 2) Z čeho vychází společnost McDonaldˇs při začlenění jednotlivých složek marketingové pyramidy na přísluaný stupeň?, 3) Součástí práce je navržení dotazníkového aetření, jehož cílem je zjiatění důležitosti navrhovaných změn pro zákazníky. Mohlo by to znamenat, že na základě takovéhoto aetření by bylo možné přesunout některé položky v rámci marketingové pyramidy na jiný stupeň?, 4) Autorka může uvést, zda seznámila vedoucí pracovníky poboček s výsledky své práce a jaká byla jejich reakce.Otázky oponenta práce: 1) V čem je specifický řetězec McDonalds oproti svým konkurentům fungujícím na bázi franchisy?, 2) Jaká je cenová hladina sortimentu McDonalds při srovnání s konkurencí? cze
dc.identifier.stag 25327 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account