Vliv dotací na hospodářské výsledky malých a středních podniků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavel, Jan cze
dc.contributor.author Vaňková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:19Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60741
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje problematice dotací. Teoretická část popisuje možné vlivy dotací na hospodaření firmy. Jedná se o jejich dopad do výkazů účetní závěrky, ale také o vedlejší efekty, které s sebou dotace přinášejí. Dále se tato část zaměřuje na popis a charakteristiku dotačního programu Podnikání a inovace. V praktické části je provedeno statistické testování vlivu čerpání, resp. nečerpání dotací na základní finanční ukazatele vybraných společností. Výpočty byly provedeny v programech Microsoft Excel 2010 a Statistica 12. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 836309 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject subsidies cze
dc.subject subsidy accounting cze
dc.subject financial indicators cze
dc.subject statistical tests cze
dc.subject logistic regression cze
dc.subject dotace cze
dc.subject účtování o dotacích cze
dc.subject finanční ukazatele cze
dc.subject statistické testy cze
dc.subject logistická regrese cze
dc.title Vliv dotací na hospodářské výsledky malých a středních podniků cze
dc.title.alternative Impact of Subsidies on Economic Performance of Small and Medium-Sized Enterprises eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vítek, Leoš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The master's thesis deals with issues of subsidies. The theoretical part describes possible effects of subsidies on business results. It is the impact on the financial statements and also side effects provided by subsidies. Further this part is focused on the description and characterization of the subsidy program Podnikání a inovace. In the practical part there is performed statistical testing of the impact of subsidies on basic financial indicators of the selected companies. Calculations were done in Microsoft Excel 2010 a Statistica 12. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32575 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence } cze
dc.identifier.stag 22208 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account