Hodnocení konkurenceschopnosti vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Trojáčková, Stanislava
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:17Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60739
dc.description.abstract Tato práce se zabývá hodnocením konkurenceschopnosti společnosti Česká pojišťovna a. s. První kapitola definuje základní pojmy konkurenceschopnosti. Další kapitola vysvětluje metody hodnocení konkurenceschopnosti. Třetí kapitola popisuje odvětví pojišťovnictví. Ve čtvrté kapitole jsou představeny společnosti Česká pojišťovna a. s. a Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group. V páté kapitole je provedena analýza konkurenceschopnosti České pojišťovny a. s. pomocí metod finanční analýzy a benchmarkingu. A na závěr jsou výsledky zhodnoceny a navržena možná zlepšení. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 1382513 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject competitiveness cze
dc.subject competition cze
dc.subject insurance cze
dc.subject financial analysis cze
dc.subject benchmarking cze
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject konkurence cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.title Hodnocení konkurenceschopnosti vybraného podniku cze
dc.title.alternative Evaluation of competitiveness of the chosen company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bartejsová, Eva cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the evaluation of the competitiveness of Česká pojišťovna a.s. The first chapter defines the basic concepts of the competitiveness. The next chapter explains the methods of evaluating the competitiveness. The third chapter describes the insurance sector. Česká pojišťovna a.s. and Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group are introduced in the fourth chapter. The fifth chapter analyzes the competitiveness of Česká pojišťovna a.s. by using methods of financial analysis and benchmarking. In conclusion, the results are assessed and possible improvements are proposed. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32571 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce bylo zhodnocení konkurenceschopnosti pojiaťovací instituce vybranými metodami. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce:1. Které konkurenční výhody má Česká pojiaťovna, a.s. oproti svému největaímu konkurentovi? 2. Jaká opatření byste navrhovala pro zvýaení konkurenční schopnosti vámi hodnocené organizace? 3. Jak obtížné bylo sehnání podkladů a informací pro zpracování praktické části diplomové práce? 4. Proč jste pro porovnání konkurenceschopnosti s Českou pojiaťovnou zvolila společnost Kooperativa pojiaťovna, a.s.? cze
dc.identifier.stag 22180 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account