Lokalizace mobilního robota v neznámém terénu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor cze
dc.contributor.author Král, Jiří
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:03Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60735
dc.description.abstract Práce je věnována problematice lokalizace mobilního robota v neznámém terénu. Byla provedena analýza lokalizačních technik, snímačů používaných pro lokalizaci a bylo navrženo řešení lokalizační jednotky využívající modul XBee 802.15.4 OEM RF. Pro ověření funkčnosti lokalizační jednotky byl vypracován simulační program ve výpočetním prostředí MATLAB. Na základě naměřených výsledků bylo rozhodnuto o vhodnosti použití metody. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 12382660 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject localization cze
dc.subject XBee cze
dc.subject trilateration cze
dc.subject sensors cze
dc.subject robots cze
dc.subject lokalizace cze
dc.subject trilaterace cze
dc.subject senzory cze
dc.subject roboti cze
dc.title Lokalizace mobilního robota v neznámém terénu cze
dc.title.alternative Localization of a mobile robot in unknown terrain eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Honc, Daniel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is oriented to the issue of localization of the mobile robot in unknown terrain. The analysis of localization techniques, sensors used for localization was realized and it has been proposed localization units using XBee 802.15.4 OEM RF module. To verify the functionality of the localization unit was developed simulation software in MATLAB computing environment. Based on the measured results was decided on the suitability of using the method. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33587 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce byl rozbor lokalizačních technik polohy mobilního robota v neznámém terénu, výběr vhodné metody a její testování. V případě potřeby měl diplomant navrhnout a realizovat elektronické obvody lokalizační jednotky, realizovat její konstrukci a testování. Předpokladem pro úspěané zvládnutí zadného úkolu bylo, aby diplomant provedl podrobnou reaerai zadaného tématu, provedl srovnání lokalizačních technik, jednu lokalizační techniku vybral a provedl její testování. To diplomant plněním jednotlivých cílů zadání úspěaně splnil.  cze
dc.identifier.stag 26472 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account