IMPLEMENTACE LQ REGULÁTORU V ŘÍDICÍM SYSTÉMU AMINI4DS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušek, František cze
dc.contributor.author Kocanda, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:02Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60734
dc.description.abstract Práce se věnuje problematice implementace LQ regulátoru s asymptotickým sledováním žádané hodnoty v řídicím systému AMiNi4DS. Pro návrh a simulaci LQ regulátoru je vytvořen algoritmus v MATLABu. Ve vývojovém prostředí řídicího systému je vytvořen modul implementující algoritmus LQ regulátoru. Pro ověření funkčnosti jsou provedeny regulační experimenty s reálnými systémy. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 3374254 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject LQ regulator cze
dc.subject control system AMiNi4DS cze
dc.subject tracking problem cze
dc.subject estimation cze
dc.subject LQ regulátor cze
dc.subject řídicí systém AMiNi4DS cze
dc.subject sledování žádané hodnoty cze
dc.subject estimace cze
dc.title IMPLEMENTACE LQ REGULÁTORU V ŘÍDICÍM SYSTÉMU AMINI4DS cze
dc.title.alternative Implementation of LQ controller in the control system AMiNi4DS eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Honc, Daniel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals to the implementation of the LQ regulator with asymptotic tracking problem in the control system AMiNi4DS. An algorithm of the LQ regulator for design and simulation experiment is created in MATLAB. A module that implements an algorithm of the LQ regulator is created in a development environment of the control system. The control experiments are performed with real systems for verifying the functionality. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33588 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce bylo vytvořit programový modul pro kompaktní řídicí systém AMiNi4DS, který realizuje stavový LQ regulátor se sledováním žádané hodnoty a ověřit jeho funkci při řízení reálného systému se známým popisem. Diplomant prokázal velmi dobré znalosti z oblasti stavového řízení a byl schopen zadaný úkol vyřeait a aplikovat. Vytvořil návrhový a simulační software v prostředí MATLAB a modul pro řídicí systém AMiNi4DS. Porovnání reálných a simulovaných experimentů potvrdil správnost navrhnutého řeaení. Diplomant splnil vaechny cíle v plném rozsahu a zejména v teoretické částí samostatně nastudoval danou problematiku nad rámec zadání.  cze
dc.identifier.stag 26471 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account