Integrální transformace v teorii automatického řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Libor cze
dc.contributor.author Jičínský, Milan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:55:00Z
dc.date.available 2015-08-10T07:55:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60733
dc.description.abstract Předmětem této práce je problematika integrálních transformací využívaných v mnoha odvětvích. Cílem je představit teoretické základy nezbytné pro pochopení problematiky a názorná ukázka některých vlastností transformací. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1857314 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject integral transform cze
dc.subject Laplace transform cze
dc.subject Fourier transform cze
dc.subject Z transform cze
dc.subject integrální transformace cze
dc.subject Laplaceova transformace cze
dc.subject Fourierova transformace cze
dc.subject Z transformace cze
dc.title Integrální transformace v teorii automatického řízení cze
dc.title.alternative Integral transforms in the theory of automatic control eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kotyk, Josef cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the issue of integral transforms used in many fields. The main goal is to present the theoretical foundations which are necessary to understand the problematics. Explanation and demonstration of some properties of transforms is part of the thesis. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33589 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Hlavním cílem diplomové práce byl rozbor vybraných integrálních transformací využívaných v základní teorii řízení, popis jejich vlastností a vzájemných souvislostí. V implementační části měly být uvedeny příklady demonstrující nejdůležitějaí vlastnosti transformací, příklady aplikací funkcí pro práci s transformacemi v Matlabu a měla být vytvořena aplikace s GUI, využitelná jako studijní opora. Hlavním nedostatkem práce je fakt, že se její autor přília málo věnoval popisu vlastního přínosu k řeaené problematice. Aplikace s GUI je zaměřena pouze na Laplaceovu transformaci a v práci uvedený velmi strohý popis se týká prakticky pouze jejích ovládání. Přínosem práce je předevaím zvládnutí obtížné teorie týkající se integrálních transformací, která je nad rámec studia oboru.  cze
dc.identifier.stag 26470 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account