Optimalizace přístavby vozidel do údržby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef cze
dc.contributor.author Smištík, Jaroslav
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:54:43Z
dc.date.available 2015-08-10T07:54:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60727
dc.description.abstract Práce je věnována problematice provozu, údržby a organizace přístavby vozů RegioJet k jejímu provedení. Zabývá se analýzou současného stavu provozu včetně legislativy, která tento provoz ovlivňuje. Součástí práce jsou návrhy optimalizace přístavby vozů do údržby, které jsou následně vyhodnoceny. cze
dc.format.extent 2268316 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.5.2017 cze
dc.subject transfer to maintenance cze
dc.subject patchingdays cze
dc.subject maintenance of coach cze
dc.subject railway passenger transport cze
dc.subject přístavba do údržby cze
dc.subject správkové dny cze
dc.subject údržba vozů cze
dc.subject železniční osobní doprava cze
dc.title Optimalizace přístavby vozidel do údržby cze
dc.title.alternative Optimizing replacement of rail vehicles to maintenance depot eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Work is dedicated to the problems of operation, service and extension organization of RegioJet carriages for its implementation. It analyzes the current state of operation including legislation, that affects operations. The work optimizes proposal extensions to service of carriages, which are then evaluated. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Student {ú}spě{š}ně obh{á}jil diplomovou pr{á}ci a uspokojivě zodpověděl v{š}echny ot{á}zky členů zku{š}ebn{í} komise ve skupinov{é} rozpravě. Č{á}stečne vytčena tvorba vzorců a použit{í} jednotek včetně z{í}skan{ý}ch dat.\par} \par{Bez v{ý}hrad ze strany vedoc{í}ho diplomov{é} pr{á}ce. {Ú}spě{š}ně zodpovězeny ot{á}zky zadan{é} oponentem diplomov{é} pr{á}ce.~\par} cze
dc.identifier.stag 28360 cze
dc.date.embargo 2017-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account