Řešení lokačně-alokační úlohy rozmístění středisek ve společnosti CWS-boco Česká republika s. r. o. s využitím geografického informačního systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David cze
dc.contributor.author Macoun, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:54:40Z
dc.date.available 2015-08-10T07:54:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60724
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na problematiku lokace středisek a alokace zákazníků. V práci je lokačně-alokační úloha řešena pro společnost CWS-boco Česká republika s. r. o., která působí plošně po celé České republice. Práce analyzuje současný stav distribučního systému společnosti, charakterizuje výpočetní postupy lokačně-alokačních úloh a zabývá se použitím geografického informačního systému při jejich řešení. V diplomové práci je vyřešena lokačně-alokační úloha formou simulace předem připravených scénářů s použitím geografického informačního systému. Získané výstupy ze simulačních scénářů jsou dále vyhodnoceny pomocí nástrojů multikriteriální analýzy, ze kterých vyplývá doporučení k praktické aplikaci. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 38648202 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject ArcGIS cze
dc.subject lokace cze
dc.subject alokace cze
dc.subject lokace-alokace cze
dc.subject GIS cze
dc.subject MCA cze
dc.subject ArcGIS cze
dc.subject location cze
dc.subject allocation cze
dc.subject location-allocation cze
dc.subject GIS cze
dc.subject MCA cze
dc.title Řešení lokačně-alokační úlohy rozmístění středisek ve společnosti CWS-boco Česká republika s. r. o. s využitím geografického informačního systému cze
dc.title.alternative Solving Location-Allocation Problem of Distribution Points at CWS-boco Česká republika s. r. o. by Means of Geographic Information System eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Diploma thesis focuses on a facility location and customer allocation problem. The location-allocation problem is solved for the company CWS-boco Česká rebublika s. r. o., which covers the services of the whole Czech Republic. The thesis analyses the current situation of the distribution system, describing the algorithms of location-allocation problem while using the geographic information system for the related problem solving. The location-allocation problem is solved by means of a simulation form of preset scenarios based on the geographic information system. The results of simulation scenarios are evaluated by a multicriteria analysis which leads to recommendation for practical application. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32054 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky členů zkuaební komise ve skupinové rozpravě. Vedoucí diplomové práce tuto ohodnotil jako nadstandardní a ukázkovou formou zpracování. Úspěaně zodpovězeny veakeré otázky zadané oponentem diplomové práce. cze
dc.identifier.stag 28349 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account