Zavedení nového provozního konceptu na železniční trati Olomouc - Nezamyslice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr cze
dc.contributor.author Moučka, Jakub
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:54:36Z
dc.date.available 2015-08-10T07:54:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60721
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá změnou provozního konceptu na železniční trati z Olomouce do Nezamyslic. Nejprve mapuje současný stav infrastruktury. Analyzuje přepravní proudy jak na železnici, tak na souběžných autobusových linkách. V práci je rozveden současný grafikon vlakové dopravy s možnými výhledovými změnami do budoucna. Podle tohoto výhledového grafikonu jsou navrženy změny na infrastruktuře, které by umožnily, resp. usnadnily jeho zavedení. cze
dc.format 64 s., 5 s. příloh cze
dc.format.extent 1780323 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná cze
dc.subject železnice cze
dc.subject jízdní řád cze
dc.subject Nezamyslice cze
dc.subject Olomouc cze
dc.subject railway eng
dc.subject schedule eng
dc.subject Nezamyslice eng
dc.subject Olomouc cze
dc.title Zavedení nového provozního konceptu na železniční trati Olomouc - Nezamyslice cze
dc.title.alternative Installation of new operational concept on railway track Olomouc - Nezamyslice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Master thesis deals with change of operating concept on the railway track between Olomouc and Nezamyslice. First of all thesis maps the present status od railway infrastrutucture. Thesis analyzes transport flows on the railway and on the paralell buses lines. In the thesis is given present diagram of the railiway transport with possible perspective changes in the future. There are proposed changes on the railway infrastruture by this perspective diagram, which permit its implementation. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32030 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Student {ú}spě{š}ně obh{á}jil diplomovou pr{á}ci a uspokojivě zodpověděl v{š}echny ot{á}zky zku{š}ebn{í} komise. Student velmi stručně odpov{í}dal na ot{á}zky oponenta. V pr{á}ci chyb{í} zhodnocen{í} n{á}vrhu z kapacitn{í}ho hlediska. D{á}le chybělo ekonomick{é} zhodnocen{í} n{á}vrhu; nebyl využit doporučen{ý} softwarov{ý} n{á}stroj.\par} cze
dc.identifier.stag 28336 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account