Hluk u migračních objektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kukla, Pavel cze
dc.contributor.author Špitálník, Luboš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:54:21Z
dc.date.available 2015-08-10T07:54:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60716
dc.description.abstract Praktická část této práce se zabývá měřením hlukových emisí na vybraných migračních objektech dálnice D11. Jedná se konkrétně o nadchody Voleč a Žehuň a podchody Chýšť a Kanín. S tímto tématem je silně svázána fragmentace krajiny a o ní se práce zmiňuje, konkrétně o jejím významu, historickém vývoji a prognóze.Zmíněné stavby mají společný jmenovatel a to dopravní infrastrukturu.Ta je nezbytným předmětem ke správné aplikaci nadchodů, podchodů a efektivní minimalizaci fragmentace krajiny. Vpraktické části se pojednává o měření hluku na výše jmenovaných objektech v České republice.Z hlukového hlediska jsou zde hodnoceny jejich přednosti, nedostatky a vzájemné porovnání. Každá stavba je zde fotograficky zdokumentována hlukově zmapována. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 4425636 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ecoducts cze
dc.subject overpasses cze
dc.subject subways cze
dc.subject noise measurement cze
dc.subject fragmentation of the landscape cze
dc.subject migration objects cze
dc.subject UAT cze
dc.subject transport infrastructure cze
dc.subject noise maps cze
dc.subject ekodukty cze
dc.subject nadchody cze
dc.subject podchody cze
dc.subject měření hluku cze
dc.subject fragmentace krajiny cze
dc.subject migrační objekty cze
dc.subject dopravní infrastruktura cze
dc.subject hlukové mapy cze
dc.title Hluk u migračních objektů cze
dc.title.alternative Noise at migration objects eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The practical part of my work deals with the measurement of noise emissions on selected migration objects situated on highway D11. Specifically it is ecoducts Voleč and Žehuň and underpasses Chýšť and Kanín. This theme is strongly tied to the fragmentation of the landscape and it is also one, about its importance, development and prognosis. It is an essential subject for proper application overpasses, underpasses and effectively minimize fragmentation of the landscape. The practical part deals with the measurement of noise on the foregoing objects in the Czech Republic. The noise terms are evaluated their strengths, weaknesses and comparison. Each building is photographically documented by noise map. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32354 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant státnicové komisi prezentoval informace o hluku u migračních objektů. Prezentaci měl student připravenou přehledně s vyváženým počtem textu, tabulek a obrázků. Diplomant se projevoval přiměřeně sebevědomým způsobem, kdy v plném rozsahu výstižně seznámil komisi se svojí diplomovou prací. V kontextu celé prezentace proběhla i diskuze otázek položených komisí. Diplomant zvládl bez nejmenších potíží reagovat na všechny otázky. cze
dc.identifier.stag 27832 cze
dc.date.embargo 2015-05-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account