Butanolýza řepkového oleje - reakce a separace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin cze
dc.contributor.author Ptáček, Petr
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:53Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60703
dc.description.abstract Práce popisuje přípravu butylesterů vyšších mastných kyselin transesterifikací řepkového oleje za homogenní bazické katalýzy (KOH). Katalyzátor byl pro ukončení reakce neutralizován silnými minerálními kyselinami. Cílem této práce je prozkoumání vlivu vybraných kyselin (kyselina fosforečná, sírová a chlorovodíková) na neutralizaci katalyzátoru a následnou separaci vzniklých draselných solí z reakční směsi. V první části práce je obecná rešerše týkající se transesterifikace, popisu látek vstupujících do reakce a různých postupů výroby biodieselu. A konečně, závěrem práce je jasný přehled získaných výsledků a doporučení optimální neutralizační kyseliny. Ze získaných dat bylo vyhodnoceno, že nejlepší na srážení katalyzátoru je kyselina chlorovodíková. Tato kyselina netvoří koloidní směs, filtrace sraženiny KCl je zde možná. Kyselinu je třeba přidávat velmi opatrně, nejlépe je přidávat ji do hodnoty pH menší než 3, jakmile je toto pH dosaženo je nutné okamžitě přídavek kyseliny ukončit. Kyselina chlorovodíková má silné katalytické účinky a v případě nadbytku může významně snižovat celkovou konverzi rostlinného oleje. cze
dc.format 43 s.
dc.format.extent 1066700 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Biodiesel cze
dc.subject rape sees oil cze
dc.subject butanolysis cze
dc.subject neutralization of catalyst cze
dc.subject separation cze
dc.subject butanol cze
dc.subject řepkový olej cze
dc.subject butanolýza cze
dc.subject neutralizace katalyzátoru cze
dc.title Butanolýza řepkového oleje - reakce a separace cze
dc.title.alternative Buthanolysis of rape seed oil - reaction and separation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work describes production of buthyl esters of fatty acids by the transesterification of rapeseed oil with alkali homogenous catalyst. At the first part, the transesterification and reaction components for biodiesel production are described. The reaction was terminated by the neutralization of catalyst, which proceeded by strong mineral acids such as H2SO4, H3PO4 and HCl. The aim of this work was to investigate and optimise neutralization conditions. It was found that hydrochlorid acid is the best acid for neutralization. The colloidal mixture, which is unable to filtrate off, is not formed by this acid. The pH was necessary to be measured during the addition of hydrochlorid acid to the reaction. When pH was under 3, pouring of acid had to be stopped. Hydrochlorid acid has also a catalytic activity; the excess of acid causes a reverse reaction (glycerides are formed from ester and butanol). eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Technická fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32188 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence 1) Diplomant přednesl prezentaci DP. 2) Doc. Bulánek přečetl posudky. 3) Diplomant odpovědel na dotazy k DP: - Porovnání výsledků s literaturou. (doc. Čapek) - Použití CO\dindex{2} na neutralizaci? (prof. Šedlbauer) - Jaké podmínky jsou vhodné k mineralizaci kyselinami? (doc. Bulánek) cze
dc.identifier.stag 27130 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account