Každodennost šlechtice na přelomu 19. a 20. století. Příklad barona Francise Parishe

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydra, Zbyněk cze
dc.contributor.author Svobodová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:39Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60701
dc.description.abstract Práce je zaměřená na každodenní život šlechtice na přelomu 19. a 20. století. Hlavní postavou je Francis Richard von Parish (1870 - 1903), jehož deníky se zachovaly v SOA Zámrsk. Deníky z let 1894 1903 jsou psány ručně a v německém jazyce. V práci jsou zaznamenány základní činnosti a aktivity šlechtice na přelomu století. Velká část práce je věnovaná cestování Francise Parishe po Rwandě v rámci jeho vojenské služby. Je zde přiblížena i situace Německé východní Afriky, pod kterou Rwanda v té době patřila. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 4960005 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dailiness cze
dc.subject everyday life cze
dc.subject Parish von Senftenberg cze
dc.subject travelling cze
dc.subject Rwanda cze
dc.subject diaries cze
dc.subject Parish, Francis Richard cze
dc.subject každodennost cze
dc.subject každodenní život cze
dc.subject Parish von Senftenberg cze
dc.subject cestování cze
dc.subject Rwanda cze
dc.subject deníky cze
dc.title Každodennost šlechtice na přelomu 19. a 20. století. Příklad barona Francise Parishe cze
dc.title.alternative Everyday Life of the Nobleman around 1900: The Case of Baron Francis Parish eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jelínková, Dita cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work focuses on a daily life of a nobleman at the turn of the 19th century. The main character is Francis Richard von Parish (1870 - 1903), whose diaries were preserved in the State Regional Archives in Zámrsk. The diaries from 1894 1903 are written by hand and in German. This work records basic actions and activities of a nobleman at the turn of the century. Its major part deals with Francis Parish's travels through Rwanda during his military service. It also introduces the situation of the German East Africa, within which Rwanda fell at that time. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33278 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce autorkou.2. seznámení s posudky.3. Rozprava: Literatura o alechtě v 19. a 20. století.                                      Návatěvy F. Parishe v Mariánských lázních                      Parishova cesta do Afriky cze
dc.identifier.stag 28406 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account