Kolín na přelomu 19. a 20. století pohledem dobového tisku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie cze
dc.contributor.author Ostrožlíková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:34Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60696
dc.description.abstract Autorka se pokusí vytvořit obraz života v Kolíně na přelomu 19. a 20. století na základě pohledu regionálního i centrálního tisku. Součástí práce bude i charakteristika tisku jako informačního zdroje a jeho úlohy ve společnosti sledované doby. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 2161102 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject region cze
dc.subject Kolin cze
dc.subject journal cze
dc.subject press cze
dc.subject citizens cze
dc.subject journalism cze
dc.subject regiony cze
dc.subject Kolín cze
dc.subject noviny cze
dc.subject tisk cze
dc.subject občané cze
dc.subject žurnalistika cze
dc.title Kolín na přelomu 19. a 20. století pohledem dobového tisku cze
dc.title.alternative Kolín around 1900: Based upon the Contemporary Press eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ivanov, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The autor attempts to create a picture of life in Kolin in the 19th and 20th century, based on the perspective of regional and central press. The work will also describe the press as an information source and its role in the society of observed period. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33280 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce autorkou.2. Seznámení s posudky.3. Rozprava: Kdo vydával zkoumaná periodika a jaké měl vazby na kolínskou radnici?                     Česko-německé napětí v Kolíně a jeho projevy v tisku. cze
dc.identifier.stag 23638 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account