Problematika mimořádných událostí a její začlenění do vzdělávacího systému v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk cze
dc.contributor.author Klesalová, Jana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:17Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60690
dc.description.abstract V bakalářské práci je nejdříve obecně pojednáno o mimořádných událostech a jejich členění, následně jsou podrobněji rozebrány mimořádné události, které hrozí na území České republiky. Analytická část se zaměřuje na systém vzdělávání o mimořádných událostech v České republice. Cílem bakalářské práce je popsání a posouzení systému vzdělávání o mimořádných událostech v podmínkách České republiky a zhodnocení připravenosti žáků základních škol na mimořádné události. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1563082 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject extraordinary events cze
dc.subject crises cze
dc.subject natural disasters cze
dc.subject educational system cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject krize cze
dc.subject živelné pohromy cze
dc.subject vzdělávací systém cze
dc.title Problematika mimořádných událostí a její začlenění do vzdělávacího systému v České republice cze
dc.title.alternative Extraordinary events issue and its integration to the Czech education system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis firstly deals with extraordinary events and their classificaition. Secondly it discusses extraordinary events which threaten the Czech Republic. The analytical part focuses on the education system of the extraordinary events in the Czech Republic.The aim of the thesis is to describe and assess the educational system of extraordinary events in conditions of the Czech Republic and to judge how much primary school pupils are ready for extraordinary events. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31898 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka odpovídala na otázky položené vedoucím práce:Znáte nějakou jinou střední akolu zaměřenou na požární problematiku, vyjma té, kterou uvádíte?Stručně zhodnoťte systém vzdělávání o mimořádných událostech v ČR.V rozpravě byla studentka dále tázána na problematiku vzdělávací systému orientovaného na mimořádné události. cze
dc.identifier.stag 26214 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account