Prevence kriminality Romů na Náchodsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej cze
dc.contributor.author Sychrovská, Martina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:15Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60688
dc.description.abstract Bakalářská práce "Prevence kriminality Romů na Náchodsku" se zabývá problematikou romské kriminality v České republice a způsobem její prevence. Dále se práce věnuje problematice vyloučených lokalit a prevenci v této oblasti. Analytická část práce je založena na uskutečnění tří řízených rozhovorů s pracovníky institucí věnujících se práci s romskou minoritou. Cílem práce je na základě získaných poznatků zhodnotit problematiku romské minority a navrhnout doporučení pro snížení romské kriminality. cze
dc.format.extent 1672300 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kriminalita cze
dc.subject prevence kriminality cze
dc.subject sociálně vyloučené lokality cze
dc.subject sociální terénní pracovníci cze
dc.subject Romové cze
dc.subject criminality eng
dc.subject criminality prevention eng
dc.subject socially excluded localities eng
dc.subject social outreach workers eng
dc.subject Roma eng
dc.title Prevence kriminality Romů na Náchodsku cze
dc.title.alternative The Prevention of the gypsies'es deliquency at Náchod´s region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor´s Thesis "The Prevention of the gypsies'es deliquency at Náchod´s region" is concerned with a gypsies'es deliquency matter in the Czech republic and it´s way of prevention. It is also dealing with issues of excluded locations and its own precaution. The analytical part is based on a realization of three coordinated interviews with employees, who are devoted to working with gypsies'es Minority. The goal of the Thesis is, based on the gained knowledge, to evaluate the gypsies'es Minority´s matter and to suggest a recommendation to decrese the deliquency. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31902 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázky vedoucího práce:Jak hodnotíte názor dotazovaných osob na opatření, která by se měla zavést do budoucna?Jak se Vámi navrhovaná doporučení shodují s opatřeními uvedenými v dokumentu Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozaiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajiatění potřeby bydlení?V rámci diskuse byla studentka tázána na realizovatelnost některých opatření. Dále byla tázána na doporučování změn výae dávek v hmotné nouzi a jejich účelnost. cze
dc.identifier.stag 26174 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account