Vliv volnočasových organizací na osvětu v oblasti ochrany obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej cze
dc.contributor.author Neškudlová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:14Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60687
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na posouzení vlivu volnočasových organizací ve vztahu k informovanosti mládeže v oblasti ochrany obyvatelstva. Součástí práce je vymezení základních pojmů v oblasti ochrany obyvatelstva. Základní nástrojem pro zhodnocení vlivu volnočasových organizací na znalosti mládeže je dotazníkové šetření respondentů a následné porovnání výsledků dotazování. Návrhy a doporučení vycházejí z komparace znalostí žáků a studentů patřící k organizacím věnujícím se volnočasovým aktivitám mládeže: Junák a Sbor dobrovolných hasičů. Za referenční skupinu jsou považovány osoby stejné věkové kategorie, které k těmto organizacím nepatří. cze
dc.format 112 s. cze
dc.format.extent 3731549 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ochrana obyvatelstva cze
dc.subject dobrovolní hasiči cze
dc.subject Junák cze
dc.subject volnočasové organizace cze
dc.subject osvěta cze
dc.subject protection of population cze
dc.subject SDH (volunteer fire department) cze
dc.subject Junák (association of Scouts and Guides) cze
dc.subject leisure time-related organizations cze
dc.subject raising awareness cze
dc.title Vliv volnočasových organizací na osvětu v oblasti ochrany obyvatelstva cze
dc.title.alternative Influence of leisure time organizations on enlightenment in the matter of protection the population eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on assessing the influence of leisure time-related organizations in relation to youth awareness of population protection. Definition of basic terms related to population protection is part of the thesis. Principal instrument for evaluation of the influence of relevant organizations is questionnaire-based inquiry and subsequent evaluation of results. Suggestions and recommendations are based on comparison of knowledge of students involved in youth organizations: Junák (association of Scouts and Guides) and SDH (volunteer fire department). Persons of the same age, but not involved in aforementioned organizations are considered a reference group. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31893 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence
dc.description.defence Studentce byly položeny otázky vedoucího práce, a to:Jaké dalaí možné bariéry realizace můžete uvést (v návaznosti na jmenované v rámci bakalářské práce)?V rozpravě byla studentce položena otázka k možnostem dalaích organizací, které by se eventuálně mohly do ochrany obyvatelstva prostřednictvím volnočasových aktivit zapojovat. cze
dc.identifier.stag 26172 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account