Rizika podnikání v oblasti kamionové dopravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk
dc.contributor.author Benešová, Leona
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:11Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60684
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vybraný podnik zabývající se kamionovou dopravou. Obsahem práce je popis možných rizik a kvantifikace dopadů na společnost. Dále pak problematika spolupráce s odběrateli, nezodpovědné chování zaměstnanců, vyčíslování škod a formulace návrhů možných opatření. Cílem bakalářské práce je identifikace a hodnocení rizik spjatých s podnikáním vybrané společnosti v oblasti kamionové dopravy. cze
dc.format 41 s., 3 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 1459383 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject mezinárodní kamionová doprava cze
dc.subject nákladní silniční doprava cze
dc.subject podnikatelská rizika cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject international truck transport eng
dc.subject road freight transport eng
dc.subject business risks eng
dc.subject SWOT analysis cze
dc.title Rizika podnikání v oblasti kamionové dopravy cze
dc.title.alternative Risks of enterprising in area of truck transport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This work is focused on selected organization specialized on international truck transport. Subject of this work is description of possible risks and quantification of their impacts on this organization. Furthermore the issue of cooperation with customers, irresponsible behavior of employees, calculation of damages and formulation of solutions of possible actions. The aim of this work is identification and rating of risks associated with scope of this company's business in field of international truck transport. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31911 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence
dc.description.defence Studentce byly položeny otázky vedoucího práce, ve znění:Uveďte konkrétní čísla k fluktuaci zaměstnanců za poslední roky v dané společnosti. Vyjádřete poměr mezi počtem výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele. Proč je v ČR nedostatek řidičů?V rozpravě byla studentka tázána na názor ohledně problémových oblastí kamionové dopravy (z hlediska druhu přepravovaných komodit). Dalaí otázka byla na rozdíly v zabezpečení pro zajiatění požární ochrany u právnických a fyzických osob. cze
dc.identifier.stag 26151 cze
dc.date.embargo
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account