Kriminalita a Policie České republiky v Kraji Vysočina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej cze
dc.contributor.author Pelán, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:09Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60682
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na hodnocení druhů trestné činnosti a činnosti Policie České republiky v Kraji Vysočina. Hodnocení je založeno na analýze ukazatelů vybraných typů zjištěné trestné činnosti a procentuální objasněnosti vybraných typů zjištěné trestné činnosti v Kraji Vysočina v komparaci s ostatními kraji České republiky. Pro nalezení zdůvodnění rozdílů mezi trestnou činností Kraje Vysočina s ostatními kraji České republiky je součástí práce analýza potenciálních ukazatelů kriminogenních faktorů, které mohou ovlivňovat páchání trestné činnosti. cze
dc.format 90 s. + 21 s. příl. cze
dc.format.extent 2779476 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kriminalita cze
dc.subject trestné činy cze
dc.subject kriminogenní faktory cze
dc.subject Policie ČR cze
dc.subject Kraj Vysočina cze
dc.subject criminality eng
dc.subject criminal act eng
dc.subject criminogenic factors eng
dc.subject Police of the Czech Republic eng
dc.subject the Vysočina region eng
dc.title Kriminalita a Policie České republiky v Kraji Vysočina cze
dc.title.alternative Crime and the Police of the Czech Republic in the Vysočina region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This theses evaluates types of crime and the Police of the Czech Republic's activity in the Vysočina region. The assessment is based on an analysis of particular types of crime and the clear-up rate percentage in the Vysočina region in comparison with the rest of the regions in the Czech Republic. In order to better justify the differences in crime rates in these regions, the theses includes the analysis of potential indicators of criminogenic factors that may influence commiting criminal acts. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31892 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student odpovídal na otázku položenou vedoucím práce, konkrétně:Jak byste využil získané poznatky pro návrh doporučení v oblasti prevence kriminality?V rozpravě žádná otázka položena nebyla. cze
dc.identifier.stag 22599 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account