Analýza změn legislativy v sociální politice vztahujících se k problematice kompenzačních pomůcek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan cze
dc.contributor.author Vyhnálková, Marie
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:52:08Z
dc.date.available 2015-08-10T07:52:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60655
dc.description.abstract Diplomová práce analyzuje legislativní změny postupu získání příspěvku na pořízení kompenzační pomůcky způsobenou reformou sociálního systému. V první části jsou shrnuty poznatky o veřejném sektoru, neziskových organizacích, sociálních službách a kompenzačních pomůckách. Druhá část diplomové práce se zabývá představením vybrané obecně prospěšné společnosti a příslušného kompetentního úřadu, legislativní úpravou příspěvku na pořízení kompenzační pomůcky před reformou i po ní. Výstupem práce je zhodnocení celé situace v této oblasti a prognóza do budoucna. cze
dc.format 100 s. cze
dc.format.extent 2489489 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.4.2025 cze
dc.subject public sector cze
dc.subject non-profit organizations cze
dc.subject act of the social services cze
dc.subject social services cze
dc.subject benefits of mobility aids cze
dc.subject veřejný sektor cze
dc.subject obecně prospěšné společnosti cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject zákon o sociálních službách cze
dc.subject příspěvek na opatření kompenzační pomůcky cze
dc.title Analýza změn legislativy v sociální politice vztahujících se k problematice kompenzačních pomůcek cze
dc.title.alternative Analysis of legislation changes in social policy relating to the issue of compensatory aids eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dostálová, Zuzana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the changes in legislature governing the process of applying for a state subsidy in order to purchase compensatory aids for disablity following the social security system reform. The first part deals with facts related to the public sector, NGOs , social services and compensatory aids. The second part presents a case of a charitable organisation and the corresponding government office. It further deals with the changes in subsidizing purchases of compensatory aides and compares the situation before and after the reform. The thesis attempts to evaluate the situation and predict future developments. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32146 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem Analýza změn legislativy v sociální politice vztahujících se k problematice kompenzačních pomůcek. Cílem práce bylo analyzovat legislativní a faktické změny v postupu získání příspěvku na pořízení kompenzačních pomůcek způsobených reformou sociálního systému. Studentce byly komisí položeny následující otázky:  a) Doporučila by autorka na základě svých poznatků absolventům naaí fakulty po skončení vzdělávání zakládat pomáhající organizace jako způsobu pracovního uplatnění a jaká největaí úskalí pro začínající manažery v tomto spatřuje? b) Jaký dopad má zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vznik a fungování obecně prospěaných společností? Mění se, dle vaaeho úsudku, pro fungování obecně prospěaných organizací touto legislativní úpravou něco zásadního? c) Jak hodnotíte 10% spoluúčast žadatele o kompenzační pomůcku (nad 24 000 Kč), byla tato legislativní změna, dle vaaeho úsudku, k lepaímu či k horaímu? V čem konkrétně?  cze
dc.identifier.stag 26186 cze
dc.date.embargo 2025-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account