Globalizace a její socioekonomické důsledky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka cze
dc.contributor.author Vavrušková, Eva
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:52:03Z
dc.date.available 2015-08-10T07:52:03Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60651
dc.description.abstract Globalizace je jedním z nejvýznamnějších fenoménů dnešní moderní doby. Jde v podstatě o integraci společnosti na vyšší geografické úrovni, než tomu bylo v předcházejících etapách vývoje. Při globalizačním procesu, však dochází k zásadním změnám. Popis tohoto procesu je cílem této diplomové práce. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 5282511 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.6.2017 cze
dc.subject globalization cze
dc.subject integration cze
dc.subject process cze
dc.subject organization cze
dc.subject development cze
dc.subject issue cze
dc.subject information technologies cze
dc.subject GDP cze
dc.subject budget cze
dc.subject balance of trade cze
dc.subject international retail chain cze
dc.subject retail cze
dc.subject globalizace cze
dc.subject integrace cze
dc.subject procesy cze
dc.subject organizace cze
dc.subject vývoj cze
dc.subject problémy cze
dc.subject hrubý domácí produkt cze
dc.subject informační technologie cze
dc.subject rozpočet cze
dc.subject obchodní bilance cze
dc.subject mezinárodní obchodní řetězec cze
dc.subject maloobchod cze
dc.title Globalizace a její socioekonomické důsledky cze
dc.title.alternative Globalization and its socio-economic consequences eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Charbuský, Miloš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Globalization is one of the most important phenomenons of our modern times. It is basically the integration of higher geographical level than in the previous stages of development. However the fundamental changes occur in the globalization process. Description of this process is the aim of this thesis. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32154 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem Globalizace a její socioekonomické důsledky. Cílem práce byl popis a analýza globalizace; a dále i z tohoto procesu plynoucích socioekonomických důsledků v současné společnosti. Studentce byly komisí položeny následující otázky: a) V práci jste provedla zajímavý metodologický výzkum. Jak problematické bylo získat potřebné údaje? b) Co přineslo aetření Vám osobně? c) Vaae dotazníkové aetření je velmi zajímavé. Domníváte se, že je využitelné i v praxi. Pro jaké aktéry? d)  V práci se zabýváte tématem globalizace. Řada odborníků hovoří v souvislosti s tímto primárním ekonomickým fenoménem také o termínu glokalizace. Vysvětlete jej prosím a dejte do souvislostí s globalizací. Jak jejich vztahu rozumíte?  e) Jaký je Váa osobní názor na problematiku globalizace a její vliv v České republice? cze
dc.identifier.stag 22513 cze
dc.date.embargo 2017-06-25 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account