Pavel Šebesta: život a dílo významného katolického misionáře a badatele

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubík, Tomáš cze
dc.contributor.author Sodomková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:51:50Z
dc.date.available 2015-08-10T07:51:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60650
dc.description.abstract Ve své práci se věnuji významnému českému antropologovi Pavlu Šebestovi a zaměřuji se především na analýzu vybraných prací vydaných v češtině.Dále se zabývám zhodnocením Šebestova díla a dále také jeho významem pro českou antropologii a religionistiku. cze
dc.format 38 s. cze
dc.format.extent 2708533 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Šebesta, Pavel eng
dc.subject Bambuti eng
dc.subject Semangs eng
dc.subject Pygmies eng
dc.subject historical-cultural school eng
dc.subject Šebesta, Pavel cze
dc.subject Bambuti cze
dc.subject Semangové cze
dc.subject Pygmejové cze
dc.subject historicko-kulturní škola cze
dc.title Pavel Šebesta: život a dílo významného katolického misionáře a badatele cze
dc.title.alternative Pavel Šebesta: Life and Work of the Significant Catholic Missionary and Researcher eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Machálek, Vít cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In my work I deal with important Czech anthropologist Pavel Šebesta and I focuse mainly on the analysis of selected works published in Czech. And than I deal with the evaluation of Šebesta´s works and also its importance for the Czech anthropology and religious studies. eng
dc.description.department Katedra religionistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33941 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence čtení posudků, reakce studentky na námitky cze
dc.identifier.stag 28413 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account