Sub-minutové elektroforetické separace derivatizovaných oligosacharidů v kapilárním a mikročipovém uspořádání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česla, Petr cze
dc.contributor.author Píchová, Klára
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:51:37Z
dc.date.available 2015-08-10T07:51:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60649
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci elektroforetické separace oligosacharidů s cílem dosáhnout sub-minutové doby analýzy. V rámci měření byly testovány vlivy délky a vnitřního průměru separační kapiláry, složení základního elektrolytu, separačních podmínek (vložené napětí, teplota) a vlivy přídavku organických rozpouštědel. Oligosacharidy byly derivatizovány reduktivní aminací s činidlem 8-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonovou kyselinou. Uvedené postupy jsou rešeršně popsány v teoretické části této diplomové práce. V experimentální části byly nalezeny podmínky poskytující optimální analýzu oligosacharidů v organickém pufru. Zjištěné výsledky jsou porovnány a diskutovány s ohledem na co nejkratší dobu separace a předpoklad chování po převedení do mikročipového formátu. cze
dc.format 238 s. cze
dc.format.extent 7810991 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Capillary zone electrophoresis cze
dc.subject optimization of separation cze
dc.subject oligosaccharides cze
dc.subject peak capacity cze
dc.subject microchip cze
dc.subject kapilární zónová elektroforéza cze
dc.subject optimalizace separace cze
dc.subject oligosacharidy cze
dc.subject píková kapacita cze
dc.subject mikročipy cze
dc.title Sub-minutové elektroforetické separace derivatizovaných oligosacharidů v kapilárním a mikročipovém uspořádání cze
dc.title.alternative Sub-minute electrophoretic separations of derivatized oligosaccharides in capillary and microchip setup eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on optimization of electrophoretic separation of oligosaccharides in sub-minute analysis time range. The effects of length and internal diameter of separation capillary, composition of background electrolyte, separation conditions (applied voltage, temperature) and addition of organic solvents were evaluated. Oligosaccharides were derivatized using reductive amination with 8-aminonaphthalene-1,3,6-trisulfonic acid. Aforementioned procedures are described in the theoretical part. In the experimental part, conditions providing optimal analysis of oligosaccharides in an organic buffer were found. The results are compared and discussed with respect to the shortest analysis time and transfer to the microchip format. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33451 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkuaební komise s obsahem své diplomové práce, byla seznámena s posudkem vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka poté odpověděla na otázky položené členy zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27997 cze
dc.date.embargo 2015-05-25 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account