Makroporézní měděné elektrody v elektroanalýze organických látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Metelka, Radovan cze
dc.contributor.author Poštulková, Jitka
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:51:36Z
dc.date.available 2015-08-10T07:51:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60648
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o studiu vlivu průměru pórů v porézní struktuře filmu mědi, připraveného na uhlíkové tištěné elektrodě, na citlivost amperometrické detekce sacharidů. Byly zhotoveny tištěné měděné porézní elektrody vzorování koloidních krystalů z polystyrenových částic o různých průměrech. Bylo zjištěno, že větší průměr pórů vykazuje lepší proudovou odezvu díky lepší schopnosti zachytit požadovanou molekulu z analyzovaného vzorku. Dále byly porovnány elektrochemické záznamy vybraných zástupců aminokyselin a dihydroxybenzenů při použití porézních a filmových eletrod. Také zde se projevila výhoda porézních elektrod, hlavně při měření velmi nízkých koncentrací těchto látek. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 27055167 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Screen-printed carbon electrodes cze
dc.subject copper porous electrodes cze
dc.subject electroanalysis of carbohydrates cze
dc.subject electroanalysis of amino acids cze
dc.subject electroanalysis of catecholamines cze
dc.subject tištěné uhlíkové elektrody cze
dc.subject měděné porézní elektrody cze
dc.subject elektroanalýza sacharidů cze
dc.subject elektroanalýza aminokyselin cze
dc.subject elektroanalýza katecholaminů cze
dc.title Makroporézní měděné elektrody v elektroanalýze organických látek cze
dc.title.alternative Macroporous copper electrodes in electroanalysis of organic compounds eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Khaled, Elmorsy cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In this thesis, an effect of different pore diameter in a porous structure of copper film screen-printed carbon electrodes and its potential influence on the sensitivity of amperometric detection of carbohydrates was studied. These electrodes were constructed using colloidal crystal templating with various sizes of polystyrene spheres. It was found that larger diameters may positively affect the sensitivity of measurement since a target molecule can be easily adsorbed from analyzed solution into the porous structure of working electrode and thus an adequate current response is provided. Furthermore, an electrochemical detection of amino acids and dihydroxybenzenes was studied using prepared copper porous electrodes and obtained calibration data were compared with a non-porous ex situ copper film electrode. Also here, an advantage of enlarged surface area of porous electrode was observed. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33449 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkuaební komise s obsahem své diplomové práce. Poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a odpověděla na dotazy od členů zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27854 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account